КТБ

ВКС остави без разглеждане жалбите на директорите на КТБ и „Бромак“

ВКС остави без разглеждане касационни жалби на директорите на КТБ и „Бромак“ срещу решението на Софийски градски съд за обявяване на неплатежоспобността на КТБ и за прекратяване на производството по тях , както и за определяне за начална дата на неплатежоспособността на „Корпоративна търговска банка“ АД на датата 20.06.2014 г., съобщиха от ВКС.

Мотивите на съда са, че подадената от „Корпоративна търговска банка“ АД чрез изпълнителните й директори и чрез „Бромак”ЕООД жалба срещу решението на Софийски градски съд е недопустима като подадена от лица без надлежна представителна власт по отношение на банката.

За недопустими са счетени и подадените от „Бромак“ ЕООД и „Бългериан Акуизишън Къмпани С. а. р. л.“ в качеството им на акционери, встъпили в производството по несъстоятелност, жалби срещу решението на Софийски градски съд, тъй като съгласно изричната разпоредба на чл.16 ал.1 изр.3 от Закона за банковата несъстоятелност, акционерите не са от кръга на лицата, разполагащи с право на жалба срещу решенията, постановявани в производството по банкова несъстоятелност.

По същите съображения се счетени за недопустими и подадените от посочените лица касационни жалби срещу решението на Софийския апелативен съд за определяне за начална дата на неплатежоспособността на „Корпоративна търговска банка“ АД на датата 20.06.2014 г.


В частта, с която са оставени без разглеждане касационните жалби срещу решението на Софийски апелативен съд, определението на ВКС подлежи на обжалване с частна жалба, пред друг състав на ВКС. В останалата част определението не подлежи на обжалване.

- реклама -