ВКС гледа делото за убийството на Ангел Димитров-Чората

На 28 февруари от 13.30 ч., ВКС ще гледа наказателното дело срещу Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за убийството на Ангел Димитров, известен като Чората, съобщиха от съда.

Делото е образувано след решение на Върховния касационен съд, с което е възобновено касационното производство по искане на осъдените Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г., чрез техните защитници и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на ВКС.

Делото е възобновено след трето поред касационно разглеждане, изцяло е отменено решението, постановено на Военно-апелативния съд. С него подсъдимите Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. са оправдани по квалифицирания признак на чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3 от НК – убийството да е извършено с особена жестокост. С решението са намалени наложените спрямо подсъдимите наказания от 18 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Мирослав П. и от 16 години на 7 години лишаване от свобода за Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. В останалата му част въззивното решение е потвърдено.

С първоинстанционната присъда № 329/09.11.2007 г. по н.о.х.д. № 329/2006 г. на Софийския военен съд подсъдимите са признати за виновни в извършването на престъпление чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (убийство, извършено от лица от състава на полицията и с особена жестокост), като са им наложени наказания: на Мирослав П. – 18 години „лишаване от свобода“, а на останалите подсъдими за всеки поотделно – 16 години „лишаване от свобода“. С присъдата подсъдимите и гражданският ответник са осъдени солидарно да заплатят на гражданските ищци обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди.

С въззивното решение № 4/06.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд подсъдимите са признати за виновни в това, че като извършители и лица от състава на полицията при изпълнение на службата си, самостоятелно са причинили смърт по непредпазливост на Ангел Д. – престъпление по чл. 122, ал. 1 вр. чл. 2, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като за всеки един от тях поотделно наказателното преследване е прекратено поради изтекла абсолютна давност. С решението подсъдимите Борис M., Георги К., Иво И., Мирослав П. и Янко Г. са признати за невиновни и оправдани по първоначално повдигнатото им обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Със същия въззивен съдебен акт първоинстанционната присъда е изменена в гражданско-осъдителната ú част, и е потвърдена в останалата ú част.

- реклама -