пенсиите, увеличение,
снимка: Unsplash

Вижте вариантите за увеличение на пенсиите от юли (Предлагат промени в стажа)

Правителството обмисля няколко варианта за увеличение на пенсиите от 1 юли. Работна група, в която участват представители на Министерството на труда и социалната политика,

Министерството на финансите и на Националния осигурителен институт, прави изчисления, като целта е да се намери такова решение,

че след 1 юли общите плащания към всички пенсионери да не намаляват след отпадането на т.нар. ковид добавки, а дори и да станат по-високи.

Това се разбра от думите на министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на заседанието на парламентарната социална комисия, пише Pariteni.bg.

Единият от вариантите е да има преизчисляване на пенсиите чрез увеличаване на тежестта на година осигурителен стаж, като идеята е да стигне 1.5.

Вторият е чрез преизчисляване с по-нов среден осигурителен доход, както и комбинация между увеличаване на тежестта и преизчисляване с по-актуален осигурителен доход.

Действащото швейцарско правило предполага увеличение на пенсиите с 6, 1 на сто от 1 юли.

Според правилото пенсиите се увеличават с процент, равен на сбора от 50 процента от нарастването на осигурителния доход  и 50 процента от индекса на потребителските цени през предходната година.

Възможно е да има промяна в съотношенията, която да гарантира по-високо увеличение на пенсиите.

Вариант е да се увеличат всички пенсии с един и същи процент, както и да продължим да даваме добавки към преизчислените пенсии , каза Георги Гьоков.

Попитан ще има ли и увеличение на минималната заплата, Гьоков каза, че от коалицията се стремят тя да стане около 50 процента от средната,

което е заложено и в европейската директива за минималните заплати.

В коалиционното споразумение също има такъв запис, припомни социалният министър.

Изчисленията на синдикатите сочат, че минималното възнаграждение трябва да бъде поне 760 лева от 1 юли, за да се изпълни това изискване.

В коалиционното споразумение също има такъв запис, припомни той.

Правителството обмисля пакет за компенсации за хората заради това, че доходите им се стопяват, цените на енергоносителите се вдигат, каза Гьоков.

Обмислят се различни варианти като се мине през намаляване на ДДС и се стигне до директно подпомагане.

В коалиционен формат ще се решава кое е най-доброто решение за подпомагане, защото има мнения,

че намаляването на ДДС може да не се отрази на крайните цени за потребителите, а да остане в търговците, директното подпомагане също има недостатъци,

въпрос на крайно решение е, допълни министърът.

Ковид добавките към пенсиите – 60 лева – ще се изплащат до края на юни.

Да се допълни понятието „действителен стаж“ предлагат депутати от ДПС с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен в Народното събрание.

В момента законовото изискване за придобиване на право на пенсия за хората, които нямат достатъчно стаж, е възраст 66 години и 10 месеца за мъжете и жените, както и 15 години действителен осигурителен стаж.

Вносителите на промените обаче посочват, че „действителен стаж“ означава действително прослуженото време по трудово или  служебно правоотношение, времето,

през което лицето е работило по друго правоотношение или е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт,

както и времето, през което човек е подлежал на задължително осигуряване за своя сметка и внесъл дължимите осигурителни вноски.

„Безспорно е, че редовната наборна военна служба не създава трудово правоотношение, но тя е била законово задължение за всички, подлежащи на наборна служба.

Затова обяснението, че тя не може да се зачита за действителен стаж е лишено от правно основание“, посочват депутатите от ДПС.

Те напомнят, че времето на наборната служа се признава за стаж при пенсиониране при останалите случаи, което е неравнопоставеност за една група от хора.

Предлага се също така да се признава за трудов стаж времето, през което хората, които са били репресирани, са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери, места за задържане, както и времето, през което тези хора не са работили, когато са били интернирани изселвани и заселвани.

Тези промени ще дадат възможност на малък брой осигурени лица с недостигащ около 2 години осигурителен стаж да се пенсионират при условията на недостигащ стаж, предвидени в КСО, аргументират се вносителите.

- реклама -