базилика

Вижте новите безценни находки в Голямата базилика в Пловдив (СНИМКИ)

Нови безценни находки разкриха археолозите в Голямата базилика в Пловдив. Сред тях е изключително добре запазена мозайка, която се простира на 300 кв. м. 

Тя представлява медальон с пауни и птици и е стилистично свързана с откритите при предишни разкопки изображения. Датира от IV-V в. и е покривала пода при централния вход на храма.

Друга находка е стенопис , за който се предполага, че е изображение на Св. Петър от края на Х и началото на XI век, изработен с техника мокро фреско. Той е намерен в частта, където археолозите откриха некропол с 36 погребения.

Разкрити са вече части от презвитерий, маркиран с мраморни блокове и в самия него има погребения от средните векове.

Тепърва ще се изясни дали тук не лежат и мощи на светци.

Находките от онази част от базиликата, която години наред бе останала под транспортната връзка между бул. „ Цар Борис Трети Обединител” и бул. „Княгиня Мария- Луиза”.

През 2017 година работата на археолозите продължава, а към края й и се очаква да започне изграждането на покривна сграда.

До 2018 трябва да се изгради и площадното пространство, което ще свърже базиликата с Католическия храм „Св. Лудвиг”, който е в непосредствена близост.

- реклама -