опасни отпадъци

Вижте как се „съхраняват“ опасни отпадъци

МОСВ отне разрешението за дейности с отпадъци на фирма „ТОН ЕКО“ в Лом.

Това е станало след заповед, издадена от министъра на околната среда и водите заповед. Експертите от МОСВ и РИОСВ – Монтана са извършили проверка на площадката на фирмата, разположена в Лом.

Там било установено, че складираните опасни отпадъци надвишават многократно разрешеното количество.

На площадката няма и монтирано съоръжение за третиране на отпадъци и не е извършвана дейност по оползотворяване на опасни отпадъци.

- реклама -