Вицепремиерът Николова: Правителството се фокусира върху иновациите за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност

„Посредством методите и технологиите на кръговата икономика ще се ограничи екологичното замърсяване, ще се улесни набавянето със суровини и ще се стимулират иновациите и конкурентоспособността на предприятията“. Това заяви заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова при откриването на международна конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси“, която се провежда във Висшето училище по застраховане и финанси в София.

Вицепремиерът Николова отбеляза, че кръговата икономика е и основен двигател за устойчиво регионално развитие. Тя добави, че местните органи на властта са най-близо до гражданите, като по този начин те имат по-добра представа за предизвикателствата и възможностите на местно ниво.

„Политиката на българското правителство е фокусирана върху иновациите за постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността“, подчерта вицепремиерът Николова и даде пример с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чрез която  се финансират проекти по приоритетните оси за „Технологично развитие и иновации“ и „Енергийна ресурсна ефективност“. Заместник министър-председателят изтъкна, че тези проекти пряко допринасят за развитието на кръговата икономика и околната среда.

- реклама -