Витамин D е възможно ефективно да блокира рака на яйчниците

Сред всички видове рак ракът на яйчниците е с една от най-високите степени на смъртност. Това се дължи отчасти на способността на рака да насочва защитните сили на организма срещу себе си. Неотдавнашно изследване на Университета в Нагоя, публикувано в списание Matrix Biology, обаче показва, че

витамин D може да е в състояние успешно да блокира

един от основните пътища, използвани от този рак.

Ракът на яйчниците често се подлага на процес, наречен перитонеално метастазиране. Чрез създаването на среда, която благоприятства метастазирането, се подобрява способността на рака да метастазира и да се разпространява в цялото тяло.

Екипът, ръководен от д-р Масато Йошихара от Катедрата по акушерство и гинекология към Факултета по медицина на Университета в Нагоя, съвместно с колеги от Изследователския център „Бел“ и Катедрата по патология, открива, че

витамин D не само възпрепятства този процес, но и връща

асоциираните с рака мезотелни клетки в първоначалното им състояние. Този процес подобрява способността на мезотелните клетки да действат като бариери, ограничавайки разпространението на рака. Изследването им показва, че добавянето на терапия с витамин D към лечението на рак на яйчниците може да бъде полезно.

„Ние показахме потенциала на витамин D за нормализиране на мезотелните клетки, свързани с рака, което е първото подобно проучване“, казва д-р Казухиса Китами, първи автор на изследването. „Най-интересният момент в това проучване е, че в ситуации, в които ранното откриване на рак на яйчниците все още е изключително трудно, ние показахме, че перитонеалната среда може да бъде възстановена до нормалното си състояние, при което тя предотвратява растежа на раковите клетки.“

При рака на яйчниците тромбоспондин-1 е ключов протеин, който засилва растежа на раковите клетки на яйчниците. Тъй като витамин D прекъсва пътя към това, той може да предотврати появата на рак.

Д-р Китами обяснява: „Прилагането на витамин D помага за нормализиране на перитонеалната среда. Това предполага, че комбинацията от Витамин D и конвенционални средства може да повиши терапевтичната ефикасност при рак на яйчниците.“

Потенциалът на един витамин да се бори с рак, който засяга една на всеки 75 жени, остава вълнуваща перспектива, особено след като го прави чрез възстановяване на естествените защитни сили на организма. Създаването на терапии с помощта на това изследване би могло да предложи нови начини за борба с високата смъртност при рака на яйчниците.

- реклама -