Висок износ за страните от ЕС през 2016 г.

През 2016 г. износът на България за ЕС нараства със 7.2% спрямо 2015 г. и е в размер на 31 153.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 63.8% от износа за държавите – членки на ЕС, съобщиха от НСИ.

През декември 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 12.8% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 439.9 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2016 г. в сравнение с 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (27.8%) и „Химични вещества и продукти” (21.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (13.8%).

Вносът на България от ЕС през 2016 г. се увеличава с 2.4% спрямо предходната година и достига 33 938.5 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша. През декември 2016 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, нараства с 6.3% в сравнение с декември 2015 г. и е в размер на 3 045.2 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2016 г. спрямо 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (9.3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (14.9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за 2016 г. е отрицателно и е на стойност 2 785.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 187.7 млн. лева.

Основни търговски партньори на България през януари са Турция, Египет и Китай

През януари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 12.7% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 1 312.1 млн. лева, съобщиха от НСИ.

Основни търговски партньори на България са Турция, Египет, Китай, Сърбия и бившата югославска република Македония, които формират 52.7% от износа за трети страни. При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (73.8%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (24.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (36.3%).

Вносът на България от трети страни през януари 2017 г. се увеличава с 30.8%

photo_verybig_94626В сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 1 574.9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (89.5%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (68.8%). Спад не се наблюдава в нито един сектор.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през януари 2017 г. е отрицателно и е в размер на 262.8 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 183.2 млн. лева.

През януари 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 3 724.0 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 8.7%. През януари 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 4 206.9 млн. лв. (по цени CIF), или с 21.2% повече спрямо същия месец на 2016 година.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през януари 2017 г. и е на стойност 482.9 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през януари 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 271.7 млн. лева.

- реклама -