Танева, веригите, български производители

Веригите готови да продават българска продукция от утре, изборът е на потребителите

Ако българските потребители искат да бъдат съпричастни с българския производител, да изберат българското.

Това каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Йордан Матеев на брифинг в Министерски съвет.

Днес министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева се срещна с представители на големите търговски вериги. Тя е във връзка с приетото постановление на МС за регионални къси доставки в търговските вериги. Танева информира, че част от операторите от 1-2 години работят последователно на този принцип, а настоящата криза ни принуждава да се вземат мерки с цел минимизиране на щетите от свитите пазари, да се намали изхвърлянето на храна, както и да оцелеят производителите и свързаните с тях предприятия.

В кризисна ситуация трябва да се отворят максимално много канали и мерки, които да разрешат този комплексен проблем. Логистиката е може би най-същественият проблем, каза от своя страна Милена Драгийска, представител на Лидл България.

Българските производители могат да са спокойни, добави Драгийска и продължи:

„Посланието, което искам да отправя, е че в кризисна ситуация трябва да се отворят максимално много канали и мерки, които да решат проблемите. Затова представихме на Танева допълнителни мерки, по които работихме в последните дни, за финансиране и за улесняване на логистиката, гаранции за качество в полза на потребителя, както и други мерки от краткосрочен, средносрочен и дългосрочен характер. Уверявам, че българските производители могат да са спокойни, че ние сме убедени, че тази подкрепя за тях е много важна за тях в този момент.

Поискахме от МЗХГ да скъсим пътя на комуникация, за да можем да помогнем на тези, които от утре могат да извадят продукция, но им е отказан износ. Искаме да уверим, че заставаме категорично ад становището, че българското сурово мляко трябва да се влага в млечните продукти, които предлагаме на рафтовете си. Налагането на цялостно ограничение за изключително български асортимент може да доведе до реципрочна мярка от държавите, чиито продукти и сега са на нашите рафтове – Италия, Испания, Германия, и др., което ще попречи на износа на български продукти за тези страни.

Това може да доведе и до ограничения пред избора на българския потребител.

Затова се обединихме около незабавни работещи мерки,за да допълним по-широката палитра на помощта за българските производители. За една година през канала на нашата верига са изнесени продукти за 42 милиона лева през 2019 г., като предходната година стоката е била за 30 млн.

Така търговската верига помага на български производители да изнасят своята продукция в други страни в магазините на веригата. Този баланс между възможностите за износ на българската продукция и мерките за подпомагане трябва да са балансирани, за да не се нанесе удар на българските производители утре“, съобщи още управителят на търговската верига.

Според Йордан Матеев от Сдружението за модерна търговия всички търговски вериги подкрепят българското производство.

„Въпреки това изборът е на самите потребители, затова апелираме ако потребителите искат да бъдат съпричастни, да изберат българското. Това е мъдрото решение, което разрешава проблема в сектора“, допълни Матеев.

Георги Гърневски, управител на МЕТРО, също смята, че сега не е време за спорове и тежки дискусии за това дали да бъде подкрепен българският производител. „Сега просто трябва да се обединим, защото клиентите и производителите са в трудно положение. Сега трябва да намерим най-добрия начин, за да сме от полза на цялото общество – и производители, клиенти и търговци, за да има бъдеще. Постановлението на МС напълно съвпада със стратегията ни за търговия с местни български продукти. Важното сега е да сме от полза на хората, продукцията е по полето, трябва да намери най-бърз път до магазините. Имаме отговорната задача да запазим местните български сортове, а те не могат да минават през дълги вериги на доставка“, допълни Гърневски.

Всеки собственик на повече от 10 обекта за търговия с храни от една верига на територията на страната е обхванат от постановлението на МС и ще е задължен да предлага местна българска продукция, уточни министърът на земеделието. „Няма нито една изключена верига от познатите на потребителите, които да са изключени от постановлението на МС“, уточни Танева.

Как да намалим щетата от проблемите с намалената реализация на продукцията – не работят хотели, ресторанти, – по отношение на тези два сектора няма визия за отварянето им в цяла Европа – това са основните ни краткосрочни мерки, допълни Танева.

Това включва всички възможни канали за достъп за предлагане на продукцията им до крайния потребител през магазините за храни – в тази посока са приети две мерки – постановлението на МС за създаване на регионалните канали за къса доставка, държавна помощ в размер на 5 млн. лв. за стимулиране на изкупуването от малките хранителни магазини на българските оранжерийни домати и краставици, които се реколтират сега.

Вторият пакет от мерки предвижда възможността на сектор „Растениевъдство“, който има възможност да кандидатства по европрограми за закупуване на хладилници и друга техника, да им бъде изплатена авансово субсидията, за да отговорят на изискванията на търговските оператори за излагане на продукцията, допълни Танева.

„Не всички малки производители са готови да изпълнят изискванията на търговците, те ако бяха готови, нямаше да има мерки за такава подкрепа. В момента най-важното е да се погрижим за хората, които са финансово неустойчиви“, допълни министърът.

Предоставихме и възможност секторите „Плод и зеленчук“ да получат 75% от обвързана си подкрепа като предварителен кредит с 2% лихва с цел да продължат производството си.

Вчера бяха изплатени над 145 милиона лева помощ за земеделски производители, уточни министърът.

Следващото плащане е на биопроизводителите и се надявам, че проблемите с биорегистъра ще бъдат решени бързо, за да ги платим в съответния срок.

Приключваме успешно и няколко комуникации с ЕК, очакваме на 27 април да започне и подкрепа за биопроизводството по Мярка 11, допълни Танева.

- реклама -