увреждания

Вера Иванова пред FN: ТЕЛК-овете да се закрият, оценката да се прави от структури към Държавна агенция на хората с увреждания

Във вторник предстои работна среща в Министерството на здравеопазването, на която ще бъдат обсъдени промени в наредбата за ТЕЛК. До днес неправителствени организации можеха да представят идеите си за реформи до здравното ведомство. 

Вера Иванова, организатор на инициативата „Системата ни убива“ съобщи пред FN, че още в понеделник са предоставили на министъра на здравеопазването концепцията си за реформиране на системата за експертно оценяване на уврежданията.

По сега действащата методика на медицинската експертиза, увреждането се разглежда само като обект на медицината. Не се отчита функционалността на съответния човек – това какво той може или не може, при които дейности изпитва затруднения. Това е основният проблем на системата.

Възможна ли е нова промяна в системата на ТЕЛК?

Промяната в ТЕЛК е задължителна. Нашата концепция е за тотална реформа, която да доведе до закриване на ТЕЛК. На срещата в понеделник здравният министър декларира воля това да се случи. Но тази реформа из основи реално може да се осъществи най-рано след 2 години. И той попита – а до тогава? Павят се анализи на данните. Винаги е имало намаляване на процентите, но това съществува като възможност, тъй като ТЕЛК съществува в тази форма.

Жалбите са едни и същи и преди промените и сега.

Проблемът е че много хора не обжалват решенията на ТЕЛК пред НЕЛК. Голяма част от тях нямат физическата възможност да се жалват. Покрай нашата кампания за раздаването на хранителни продукти се срещнахме с такива хора, които действително няма как да си защитят правата. Нашето предложение е при такива хора да ходят комисии на място, за да направят оценка.

Възможно ли е да няма ощетени, нито фалшиви хора с увреждания?

Всички сме чували за тези схеми с измами, но никой сам не може да направи нищо по въпроса. Тези проверки, които се правят в момента ще ограничат злоупотребите. Но са нужни и други спешни мерки.

Трябва да има проследяване на пациентите и малко по малко ще намалеят тези злоупотреби.

Належаща е нуждата от въвеждане в експлоатация на националната здравна информационна система. Тя трябва да обединява електронна здравна карта, електронно досие и електронна рецепта – с оглед на оптимизиране на процеса и по извършване на оценката, както и за ефективният му контрол. 13 са системите които трябва да станат електронни. 10 от тях вече са готови. От февруари започва въвеждането, увериха ни от здравното министерство. До края на годината трябва да са готови.

увреждания

Ако се закрият ТЕЛК-овете кой ще прави оценката на хората с увреждания?

Най-адекватно е това да се прави от структури към Държавна агенция на хората с увреждания. Със законодателните промени тя трябва да започне да функционира през 2021 г. Идеята е екипът, който ще оценява уврежданията и функционалността да включва не само лекари, но и различни експерти – психолог и социален работник, като минимум. При необходимост да участват специалисти и от други области – трудова медицина, рехабилитатор, логопед, специален педагог.

- реклама -