НОИ профилактика рехабилитация програма

Вече може да се подава и онлайн заявление за обезщетение към НОИ

От днес заявленията за обезщетение при безработица могат да се подават и през интернет страницата на НОИ. За целта е нужен електронен подпис или персонален идентификационен код.

Преди да подадат заявление за обезщетение в НОИ, безработните трябва да се регистрират в Бюрото по труда. Възможност за регистрация по електронен път за момента няма, но от НОИ обещават и това да се случи скоро.

Средно 13 000 безработни на месец подават заявления в поделенията на НОИ в страната.

Безработните трябва да попълнят заявлението и да приложат заповедта за прекратяване на трудовия договор.

Други документи при подаване на заявлението по електронен път не се изискват. Обработката отнема един ден.

- реклама -