Вече може да проверим колко е изравнителната сметка за парното

Изравнителните сметки за отоплителен сезон 2021/2022 за клиентите на „Техем“ в София вече са публикувани на клиентския портал на дружеството, съобщава „Техем“. Както всяка година, в срок до 15 юли 2022 г. ще бъдат предоставени на клиентите на хартиен носител. 

Това са информационни сметки, които ще бъдат фактурирани от топлофикационното дружество в столицата към 15 август.

Към момента все още има 4418 имота, които не са осигурили достъп за годишен отчет, а уредите, монтирани в тях, са визуални. Тези клиенти могат да заявят допълнително посещение до 31 август.

„Тази година регистрираме, че имотите, които не осигуряват достъп, намаляват, което се дължи на множеството монтирани радио разпределители,

топломери и водомери, които се четат дистанционно. Затова и успяваме да обработим данните от отчетите и съставим сметките в по-кратки срокове“, коментира Милена Стоянова, управител на „Техем“.

Значителен ръст бележи броят на монтираните водомери с дистанционно отчитане, над 19 хиляди за последната година.

Общият брой на монтираните дистанционни уреди „Техем“ на територията на София нараства до над 644 хиляди.

Расте и броят на сградите, които преминават на месечен дистанционен отчет без изравнителна сметка, които вече са над 350.

„Клиентите оценяват предимствата на дистанционните уреди все повече, както и изпълняват изискванията на Закона за енергетиката за задължително монтиране на такива при необходимо преоборудване“, допълва Милена Стоянова.

Уредите в над 1100 сгради, клиенти на „Техем“, към момента са отчетени на 100 процента, което означава, че за тези клиенти няма да има корекции на изравнителните сметки в следствие на поискан допълнителен отчет от съседи, неосигурили достъп.

През този сезон немското дружество инвестира допълнително в сградите, които обслужва у нас и дигитализира над 3000 етажни собствености.

Системата за дигитална инфраструктура на „Техем“ се състои от малък смарт четец, който се монтира в общите части на сградата и събира данни от дистанционните уреди в имотите на клиентите. Радиоуредите изпращат регулярно сигнал към смарт четеца.

На определени интервали информацията се пренася през защитена мобилна връзка към облачно пространство, а оттам към центъра за обработка на данни в „Техем“.

В последствие там данните се разкодират и обработват, за да получат клиентите коректни месечни или изравнителни сметки за отопление и топла вода.

Неосигуряването на достъп за годишен отчет до уредите дори на един клиент в сградата означава начисляване на максимална мощност на този потребител и последващи корекции в изравнителните сметки на всички клиенти, припомнят от фирмата.

В Наредбата за топлоснабдяване са предвидени санкции при неотчетени, стари или липсващи индивидуални водомери, а именно служебен разход до 280 л./ден на човек (на месец това означава до 8 куб. метра или годишно до 100 куб. метра на човек).

Неосигурилите достъп за отчет могат да поискат допълнително посещение до 31 август 2022 г. След тази дата не се приемат възражения и заявки за отчет, пише в съобщението.

- реклама -