образованието учители недостиг МОН Красимир Вълчев

Вдигат заплатите на учителите (Вижте от кога и с колко)

Най-малко 1415 лв. става учителската заплата от 1 април 2022 г. Това е увеличение със 155 лв. или с 12,3% спрямо сегашния стартов размер.

Със същия процент се вдигат и останалите минимални възнаграждения на педагогическия персонал в средното образование.

Средно с толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата.

Това е записано в анекса към действащия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование,

който подписаха днес министърът на образованието и науката акад. Николай Денков и социалните партньори в средното образование.

Еднакво с учителските заплати са увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“,

логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите,

рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по вид спорт в детските градини и училищата.

С 10% по-скъпо ще се плащат лекторските часове над задължителния преподавателски норматив.

Техните стойности са различни в зависимост от придобитата образователно-квалификационна степен.

9,35 лв. на час ще получават учителите с диплома за бакалавър или магистър, 6,93 лв. на час ще се полагат на педагогическите специалисти със средно образование.

Възнагражденията на непедагогическия персонал се обвързват с минималната работна заплата за страната.

Помощник-готвачите, помощник-възпитателите и други подобни на тях длъжности ще получават поне 105% от минималната заплата или 745,50 лв.; готвачите, огнярите, охранителите, помощник-възпитателите и други подобни – най-малко 110% от минималната заплата или 781 лв.;

домакините, касиерите, техническите секретари и други подобни – поне 115% от минималната заплата или 816,50 лв. За счетоводителите, главните счетоводители,

библиотекарите и други подобни се предвиждат заплати, не по-ниски от 125% от минималното възнаграждение или 887,50 лв., информира bTV.

Отпадат допълнителните 10 дни платен отпуск след боледуване от COVID-19, които досега можеха да ползват всички работещи в образователни институции.

Вместо тях след коронавирус педагогическите специалисти получават правото на допълнителни профилактични прегледи,

консултации и/или изследвания в рамките на Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която се очаква да бъде продължена и през тази година.

Остават двата допълнителни дни платен отпуск при ваксиниране.

Те вече ще могат да се ползват само в деня на имунизацията и на следващия ден.

 

- реклама -