Вдигат социалната пенсия и някои добавки от 1 юли

Вдигат социалната пенсия и някои добавки от 1 юли. С нея се повишават и другите пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Правителството предлага нов размер на социалната пенсия от юли. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет, качен за обществено обсъждане.

В чл. 100 от КСО е установен начинът

за повишаване на размерите на отпуснатите пенсии за трудова дейност. На основание цитираната разпоредба размерът на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2022 г., се увеличава от 1 юли с процент, равен на сбора

от 50 на сто от нарастването на

осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната година – така нареченото швейцарско правило.

През 2022 г. средният осигурителен доход

за страната е нараснал с 11 на сто, а по данни на НСИ, хармонизираният индекс на потребителските цени е 13 на сто. Така процентът, определен по реда на чл. 100 от КСО, възлиза на 12 на сто.

Предвид това, с разчетите по проекта

на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. е предвидено осъвременяването на пенсиите за трудова дейност от 1 юли 2023 г. да бъде с 12 на сто.

За прилагане на справедлив подход

при актуализиране доходите на всички пенсионери, се предлага размерът на социалната пенсия за старост да бъде повишен със същия процент – 12 на сто, което ще доведе до увеличение на пенсията от 247,00 лв. на 276,64 лв. месечно, считано от 1 юли 2023 г.

В резултат от предложената промяна

ще се повишат размерите и на другите пенсии, които не са свързани с трудова дейност (пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия),

както и на нормативно установените добавки

към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост: добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО, добавката по Указ No 1611/85 г. от 20.05.1985 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 – 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните на Република България.

- реклама -