Вдигат с между 65 и 120% социалните помощи

С около 83% ще се увеличи броят на лицата, които ще бъдат подпомогнати от 1 юни, когато социалните помощи ще бъдат обвързани с линията на бедност.

В зависимост от целевите групи ще се повиши

и размерът на помощта – между 65 и 120 на сто.

Допълнителният ресурс в бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за изпълнение на

тази политика е около 50 милиона лева.

Това заяви по време на петъчния блицконтрол вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров в отговор на въпрос на депутата от парламентарната група (ПГ) на ДПС Севим Али, цитиран от БТА. Той каза, че когато са гласувани промените в Закона за социално подпомагане,

допълнителният ресурс е бил предвиден.

Лазаров определи промяната като „съществена реформа“ и посочи, че е в изпълнение на мерки от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Той посочи също, че МТСП е изготвило проект на правилник за прилагане на закона и е предприело всички действия, за да започне от 1 юни промяната.

Освен вида и оценяването на лицата,

направени са облекчения, които разширяват кръга на тези, които имат право на социални помощи, отбеляза министърът.

Предвижда се лица, които напускат социалните услуги от резидентен тип поради навършване на пълнолетие,

да имат право на подкрепа

в рамките на три месеца за покриване на основни потребности – жилище, храна, дрехи и други от личен характер, обясни още Лазаров.

Предлага се за лица, които са получавали

месечни социални помощи, но започнат работа, в рамките на тримесечен период тези плащания да продължат, посочи той.

В приетия от Министерския съвет проект

на Закона за държавния бюджет за 2023 г., който е внесен за обсъждане в Народното събрание, не е предвидено увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ), каза Лазаров в отговор на въпрос на депутата Георги Гьоков от ПГ на „БСП за България“.

И напомни, че има нов механизъм

на определяне на МРЗ от 1 септември. Лазаров напомни, че от началото на годината МРЗ е била увеличена от 710 на 780 лв.

- реклама -