Вдигат почти двойно пенсиите на част от пенсионерите

Вдигат почти двойно пенсиите на част от пенсионерите. Определени пенсионери може да получат почти двойно увеличение.

Служебното правителство предлага

всички пенсионери с инвалидни пенсии, на които е определена чужда помощ в ТЕЛК решението, да имат право на добавка в размер 75% от социалната пенсия за старост.

Това предвижда внесения в парламента

проектобюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година, предаде БНР.

Към момента, добавката за чужда помощ от 75 на сто от социалната пенсия за старост НОИ изплаща само на пенсионерите с трайно намалена работоспособност над 90 на сто. Новото предложение е обвързано с измененията в наредбата за медицинската

експертиза в сила от 31 януари тази година.

С тях са допусна в определени случаи при хората с психични заболявания, чуждата помощ да се определя и при по-нисък процент.

При децата чужда помощ, заради спецификите на заболяването, също може да се определя

при по нисък процент на увреждане.

Поради това и за да се защитят правата на хората в една от най уязвимите социални групи е предложено изменението, което ще разшири броят на тези, които ще получават добавката.

След осъвременяването на пенсиите с 12% от 1 юли,

социалната пенсия за старост ще достигне 276.64 лв.

Съответно добавката 75 на сто от нея ще бъде 207,48 лв.

С бюджета на общественото осигуряване се предлага и друга промяна – социалната пенсия за старост за навършили 70 години да се отпуска при доход, който се обвързва с линията на бедност, а не с гарантирания минимален доход, както е в момента

- реклама -