Московски пакет "Мобилност", шофьори, превозвачи транспорт

Възраженията на България по пакета „Мобилност“ бяха представени за пореден път пред Съвета по транспорт на ЕС

За пореден път бе изразена твърдата позиция на българската държава по основните спорни въпроси от първия пакет за „Мобилност“.

Това стана по време на днешното заседание в Люксембург на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Транспорт“.

Председател на заседанието е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Въпреки положените усилия и проведените обсъждания на различни нива в Съвета на Европейския съюз все още няма отговор на основния въпрос, какъв икономически модел желаем в бъдеще за автомобилния товарен транспорт, бе заявено от българската делегация. Осигуряването на още по-добри социални условия за водачите е свързано и с икономическото развитие на транспортните превозвачи, поради което налагането на допълнителни административни тежести води до риск от загуба на работни места и множество фалити на малки и средни предприятия, се казва още в позицията. Към участниците в заседанието бе поставен въпросът:

„Това ли е Европа на социалните права и основните човешки свободи, и наистина ли се грижим за здравината на европейските семейства или ограничаваме основни човешки права?“

По отношение на искането за въвеждането на задължение към превозвачите да организират работата на водачите, така че те да имат възможност да се завръщат регулярно у дома, бе защитена позицията, че водачите трябва да си запазят правото да почиват на избрано от тях място.

Българската страна подкрепя необходимостта от изграждането на достатъчен брой охраняеми паркинги по трансевропейската транспортна мрежа, като до тогава не трябва да се прилага забраната за ползване на седмичната почивка на борда на превозните средства. Трябва да бъдат взети под внимание и инвестициите в нови транспортни средства, предоставящи всички условия за спане, както и липсата на застрахователни полици, поемащи рисковете при отсъствие на водача от превозното средство.

Подчертано бе категоричното несъгласие на българската страна по отношение на прилагането на разпоредбите и изискванията за командироването на водачите, тъй като международният автомобилен транспорт е изключително мобилен и това би затруднило работата на компаниите.

- реклама -