Възобновиха плащанията към хора с изтекъл ТЕЛК

Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на финансова подкрепа на хора с изтекъл срок на решения на ТЕЛК,

които не са успели да се преосвидетелстват поради забавяне на медицинската експертиза, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Съгласно промените в Закона за хората с увреждания, които влязоха в сила от 29 януари 2023 г., социалните плащания се възобновяват служебно по списъци,

предоставяни от Министерството на здравеопазването. На 15 март на 1 142 души беше изплатена финансова подкрепа за над 212 000 лева.

В началото на следващата седмица, на база допълнително обработени данни, ще стартират плащания за още 2 184 души за над 504 000 лева.

Право на служебно възобновяване имат хората, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване преди изтичане на срока на експертното им решение и не са успели да се явят на ТЕЛК навреме поради забавяне в медицинската експертиза.

Средствата ще бъдат изплатени при спазване на регламентираните в нормативната уредба процедури и срокове.

Националният осигурителен институт съобщи преди дни, че продължава поетапно да изплаща възстановени пенсии за инвалидност,

наследствени пенсии и/или добавки за чужда помощ по експертни решения с изтекъл срок и със забава в медицинската експертиза за преосвидетелстване.

До момента са възобновени плащанията на над 4200 души.

Списъците с правоимащите постъпват периодично от Министерството на здравеопазването и след технологичната им обработка поетапно ще се извършват извънредни плащания.

- реклама -