полиция кат двишение водачи нарушители празници

Важно за всички шофьори! Валидни са по-сериозни санкции при отнемането на контролни точки

Има промяна в определянето на първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, съобщиха от МВР

Промените вече са обнародвани в Държавен вестник, като е публикуван и обновеният списък с нарушенията, при които се отнемат точки от водача. Посочен е и редът за тяхното възстановяване.

Какво трябва да знае всеки водач?

Максималният размер на контролните точки е 39. При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка), притежателят му получава 26 контролни точки. След придобиване на 24 месеца стаж зад волана, той получава допълнително 13 контролни точки.

При следващо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство броят на наличните контролни точки не се променя.

Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява до максималния размер от 39 точки, а за новите водачи – до 26 точки.

Възстановяване на точките

Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява по два начина – след допълнително обучение или служебно.

При първия случай водачът може да увеличи с 1/3 от максималния брой точки, но трябва да премине допълнително обучение. В рамките на една година обаче това може да стане само веднъж. Има и второ условие – да е изчистил и платил наложените му глоби с наказателно постановление, фиш или електронен фиш.

Служебното възстановяване на точки става след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.

По отношение отнемането на контролни точки

10 контролни точки се губят при неправилно изпреварване, ако с него е създадена непосредствена опасност за движението. Досега санкцията беше 8 точки.

Топли дол

Въведени са две нови нарушения, при които водачът се санкционира – за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път се отнемат 10 контролни точки, а ако нарушението е извършено повторно – се отнемат 12 контролни точки.

Нарушенията свързани с неправилно изпреварване и движение в платното за насрещно движение са изключително опасни и застрашават живота и здравето на участниците в движението, затова въздействието върху нарушителите трябва да е ефективно включително и с отнемане на контролни точки.

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух – 10 контролни точки;

2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно – 15 контролни точки;

3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози  – 12 контролни точки;

Снимка: МВР пресцентър

4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места – 8 контролни точки;

5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер – 10 контролни точки;

6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез – 5 контролни точки;

7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари – 12 контролни точки;

8. за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ – 8 контролни точки;

9. за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му – 6 контролни точки;

10. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска – 6 контролни точки;

11. за превозване на деца без предпазно столче – 6 контролни точки;

12. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването – 8 контролни точки;

13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно – 12 контролни точки;

14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека – 8 контролни точки;

15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно – 12 контролни точки;

16. за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението – 10 контролни точки;

17. за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път – 10 контролни точки;

18. когато нарушението по т. 17 е извършено повторно – 12 контролни точки.

На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“ – т. нар. „Златна книжка“, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в наредбата, с изключение на случаите когато става въпрос за употреба на алкохол и отказ за даване на проба.

- реклама -