Важно от МОН! Ще въведат ли изпити в детските градини?

Важно от МОН! Ще въведат ли изпити в детските градини? МОН планира разработването и прилагането на единен инструмент за проследяване на постиженията на децата за всички детски градини, но той няма да бъде под формата на изпит.

Министерството на образованието

и науката не обсъжда и не подготвя въвеждането на изпит в детската градина, се казва в прессъобщение на ведомството.

В момента в детските градини ежегодно

и във всяка възрастова група се проследяват постиженията на децата в началото и в края на учебното време, съответно 15 септември и 31 май. Най-често за проследяване постиженията на децата и за определяне на училищната им готовност в детските градини се използва игровия подход, а инструментите за това освен играчки са

и различни изображения на конкретни ситуации.

Един пример би могъл да бъде детето да намери и да опише къде се намира дадена играчка. За същия въпрос може да бъде използвана и картинка, на която е изобразена аналогична ситуация. Това се случва в рамките на ежедневните занимания на децата, без самите те да знаят кога учителят

прави тази проверка, обясняват от МОН.

Към момента всеки учител може да избере по какъв начин и с какъв инструмент да направи това.

МОН планира разработването и прилагането на единен инструмент за проследяване на постиженията на децата за всички детски градини, но той

няма да бъде под формата на изпит

и по същество ще запази и сегашния модел на работа – под формата на игра и без децата да разбират, че се проверяват техните знания и умения.

Срокът за изработване на такъв единен инструмент за всички детски градини е до 2027 г, след което учителите ще започнат да го прилагат.

Дългият срок е необходим, за да бъдат

предприети всички необходими подготвителни дейности, включително и широко професионално обсъждане и апробиране на инструмента, заявяват още от министерството.

Новият инструмент по същество няма

да промени нищо за децата, но ще даде възможност за съпоставимост на резултатите между различните институции, подчертават от просветното министерство.

- реклама -