Важно! Ето кога влиза в сила задължителната електронна рецепта

Важно! Ето кога влиза в сила задължителната електронна рецепта. Новите правила влизат в сила от понеделник, 16 октомври. Медикамднтите за лечение на диабет и антибактериалните лекарства ще се изписват единствено по дигитален път.

Всяка електронна рецепта ще съдържа

дата на отпускане; име, възраст и адрес на пациента; име и УИН на лекаря, име и УИН на фармацевта, отпуснатите лекарствени продукти по търговско наименование и количество, както и два Национални референтни номера, които ще се генерират при предписване и при отпускане на съответния лекарствен продукт.

Отпускането на тези две групи медикаменти само с е-рецепта, ще гарантира

прозрачност на процеса

по предписване и отпускане на тези лекарства.

За осъществяване на фактическо предписване на електронна рецепта, медицинският специалист е необходимо да разполага с компютър, интернет връзка и специализиран медицински софтуер, като такива са изискванията при работа и с Националната здравноосигурителна каса.

С цел избягване на затруднения и улеснение на медицинските специалисти, Информационно обслужване разработи и внедри

безплатно и достъпно мобилно приложение,

функциониращо на всички видове мобилни телефони. Разработеното мобилно приложение eRx е със специализирано предназначение за издаване на електронни рецепти в ситуации, при които лекарят няма достъп до компютър с медицински софтуер.

Благодарение на него, при домашни посещения или други спешни ситуации, може да бъде издадена електронна рецепта. Приложението може да бъде инсталирано безплатно на всички мобилни устройства, които лекарят използва. Освен това може лесно да се сподели номера на рецептата с пациента, която в последствие да бъде изпълнена в аптеката.

Още по темата:

- реклама -