Важно: Дните отпуск от 2020 г. се използват до края на 2022 г.

Давността на отпуска от 2020 г. е до края на 2022 г., напомня в края на годината Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Всички дни отпуск, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година, могат да се ползват до края на двегодишната им давност с разрешение от работодателя, посочват от пресцентъра на инспекцията.

Те добавят още, че трудовото законодателство регламентира, че всеки работник е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, в рамките на която той се полага.

Работодателят има задължение да информира работниците в началото на годината за полагаемите дни и за дните, които са останали от предходната година и да ги съветва да ги заявяват и използват.

Работодателят трябва да създаде и ред за ползването на отпуските.

По искане на работниците и служителите част от платения отпуск може да се отложи и да се използва през следващата календарна година, но само със съгласието на работодателя.

По важни производствени причини работодателят също би могъл да отложи част от отпуска, но той е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полага, а останалите – най-късно до средата на следващата.

Работникът и служителят може след този срок с 14-дневно предизвестие да използва прехвърлените дни като в случая не е необходимо съгласието на работодателя.

При прекратени трудови правоотношения работникът има право на обезщетение за дните, които не са погасени по давност.

Ако работникът или служителят използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и други давността спира.

По данни на КНСБ от юли, тази година най-много сигнали за нарушения, свързани с работното време, са нарушенията на ползване на правото на отпуск – 42,5 %, полагане на извънреден труд извън законовите разпоредби – 25,1 % и нарушения на междудневна и междуседмична почивка – 13,2 %.

Данни на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ показват, че проверките за нарушения на трудовото законодателство за 2021 г. са 40 788, а нарушенията – 187 712.

Към 2020 г. броят им е бил съответно 37 145 и 153 739. Най-много сигнали към Инспекцията са тези, свързани с изплащането на труда, работното време, почивките и отпуските.

- реклама -