Важни промени за парното: Може ли да отпадне „сградната инсталация“

Те постъпват в институцията на омбудсмана

срещу високите и неразбираеми сметки, свързани с топлинната енергия от сградните инсталации, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

„Недоволството на потребителите на топлоснабдителна услуга е основателно, тъй като те нямат възможност сами да проверят коректността и правилността на

формиране на задълженията за

сградна инсталация. В тази връзка смятам, че е необходимо да се извърши ефективен анализ на Наредбата за топлоснабдяването, като се идентифицират проблемите, които произтичат от нормативния документ“, пише омбудсманът.

Ковачева откроява основните от тях:

  • не се намалява инсталираната мощност

с мощността на радиаторите, за които има нулев отчет за отчетния сезон, при изчисляване на количеството енергия от сградната инсталация;

  • на практика към момента липсват правила

и методика за реално измерване на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, каквато възможност е дадена на Общото събрание на етажните собственици, чрез избрано от него лице. Логично е, ако такова измерване е възможно, всички други варианти за определяне на енергията от сградната инсталация да отпаднат;

  • под въпрос е коректни ли са ограниченията,

съгласно които избраната от общото събрание на етажните собственици стойност за процент сградна инсталация не може да бъде по-малка от 20% и по-голяма от 40% от количеството топлинна енергия за отопление на сгради – етажна собственост.

  • предоставянето на информация на битовите клиенти

за ефективността на топлоснабдителната услуга в сградите е затруднено с условието в Наредбата: „общата инсталирана топлинна мощност на всички физически присъединени отоплителни тела към вътрешната отоплителна инсталация в сграда – етажна собственост, е намалена с над 50% от общата проектна топлинна мощност, при която са оразмерени отоплителните тела за постигане на изискваната вътрешна температура при стандартни изчислителни условия на сградата“. Необходима е промяна в условията за задължително извършване на проверка от топлопреносното предприятие в сградата;

  • не е налице и ефективен контрол от

Министерството на енергетиката по отношение на техническото състояние и настройките на абонатните станции в съответствие с действителното потребление на топлинна енергия в отделните сгради.

В заключение омбудсманът настоява за становище в кратък срок от енергийното министерство, в чиито правомощия е контролът по повод на жалби или сигнали от граждани и промяната на наредбата.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено