неучебен НСИ училище детска градина

Важни промени за прием в елитните гимназии

Сериозни промени в образуването на бала за прием в езиковите и професионалните гимназии след 7-ми клас предвижда проект на просветното министерство. Той е публикуван в интернет страницата на ведомството. Предлаганите промени са максимален бал 500, а не 36 точки. Как ще се образува той, пред БНР съобщи заместник-министърът Деян Стаматов.

„Този бал се получава в резултат от удвоените им резултати от външното оценяване по български език и удвоените по математика. Към тях се прибавят точките от два общообразователни предмета от удостоверението за завършен 7-ми клас на всеки един ученик, като изборът на тези предмети е по решение на педагогическия колектив.

За първи път балообразуването за прием в гимназиите с математически и природоматематически профил ще е с точки, а не както досега като среден сбор от числови оценки.

Промяната касае петокласниците

Балът ще се получава като сбор от броя точки от националното външно оценяване по математика и от средния успех след превръщането на оценките по изучаваните предмети в IV клас.

Ако ученикът е участвал в олимпиади или състезание в областта на математиката, то броят точки, които е получил, също ще се включват в бала. Решението дали резултатът от участието на децата в олимпиади и състезания да се включват в балообразуването може да вземе само педагогическият съвет на съответното училище. Съветът ще може да определя коефициент, с който да бъде умножен резултатът от олимпиади или състезания.

Това е записано в публикувания от Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане проект за постъпване на ученици в V клас за учебната 2017-2018 г. в природоматематическите и математическите гимназии. В проекта са описани всички дейности за заявяване на броя ученици, организиране на кандидатстването и осъществяване на приема в гимназиите с математически и природоматематически профил.

- реклама -