Man hands with coins in glass jar, close up. Responsible investing. Pension. Glass jar with coins and an inscription pension. Man holds coin in his hand

Важни изчисления: Колко е реалното увеличение на пенсиите?

Важни изчисления: Колко е реалното увеличение на пенсиите? Защо пенсионери смятат, че са получили по-малко увеличение на пенсията си. С 10% се вдига само размерът на пенсията за месец юни 2022 г., обясняват от НОИ.

Беше обявено, че пенсиите ще бъдат

увеличени през юли с 10%. Говори се дори за средно увеличение на пенсиите с над 20%. Но сумата която получих на 7 юли спрямо сумата, която получих през юни, е увеличена само с 9%. Има ли грешка в изчисляването? Този въпрос задават пенсионери на експертите на НОИ.

Създадена е нова разпоредба, която

регламентира увеличението на пенсиите от 01.07.20222 г., обясняват експертите на института. Тя предвижда, че личните трудови пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност, отпуснати с начална дата до края на 2021 г. се увеличават от 01.07.2022 г. по следния ред:

Размерът на пенсията, определен по реда на КСО

към 30.06.2022 г., се увеличава с 10 на сто. В размера на така увеличената пенсия се включват:

  • сумата за получаваната от пенсионера до края на месец юни ковид добавка от 60 лв.
  • сумата на индивидуалната компенсаторна разлика – само за пенсионерите, за които от януари 2022 г. е била определена и се е изплащала такава допълнителна сума

Посоченото означава, че с 10% се увеличава само размерът на пенсията за месец юни 2022 г., но не и допълнителните суми, изплащани отделно от пенсията, които се включват в размера ѝ едва след увеличението за месец юли 2022 г.

Експертите дава конкретен пример –

Лице получава лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 568.23 лв. към 30.06.2022 г. От 1 юли той се увеличава с 10% и нараства на 625.05 лв., след което към него се добавят изплащаните към пенсията до края на юни месец

допълнителни суми от ковид добавка 60 лв.

и индивидуална разлика – в конкретния случай в размер на 11.85 лв. Така определеният размер на пенсията от 1 юли 2022 г. е 696.90 лв.

В пенсионното разпореждане посочената сметка е представена по следния начин:

НОИ

Както се вижда от примера, самата пенсия е увеличена точно с 10%. Ако се сравни новият, увеличен размер на пенсията 696.90 лв. спрямо размера ѝ 568.23 лв. през юни,

увеличението е малко над 22%.

Ако обаче новият, увеличен от юли размер на пенсията 696.90 лв. бъде сравнен с общия доход от пенсия, ковид добавка и индивидуална разлика, получаван от лицето през юни, тогава ръстът на тази обща сума е 8,9%.

Още по темата:

- реклама -
error: Съдържанието е защитено