Въвеждат пробно електронни дневници в 100 училища

Въвеждат пробно новите електронни дневници в 100 училища в страната. Това ще се случи най-рано през втория срок на настоящата учебна година, съобщи зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

Дневниците ще са аналогични на хартиените, т.е. в тях ще се нанасят оценки, отсъствия, забележки и др. Идеята е педагогическите колективи постепено да започнат да работят само с електронните варианти, посочи Стаматов и допълни, че софтуерът за тях ще се покрие от бюджета на министерството и ще влезе във всички училища в края на 2017 г.

Първо ще тестваме тази онлайн система в 100 училища, за да видим кои функционалности са работещи и с кои учителите имат затруднения. Преди въвеждането на електронните дневници ще бъдат направени обучения на директорите и педагогическите колективи за работа с тях, каза зам.-министърът. Електронните дневници ще бъдат насочени и към родителите. Те ще позволяват оценките или отсъствията на децата да се виждат още от нанасянето им.

На вчерашната конференция Диян Стаматов представи бъдещия проект на МОН за квалификация на 17 000 учители, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Предвижда се обученията да са изцяло онлайн като в момента министерството прави подбор на отделни обучители или колективи. Квалификационните курсове ще са на различни теми – предприемачество, идентифициране на агресия, приобщаващо образование и работа с деца със специални образователни потребности и др.

По Национална програма за квалификация тази година обучения са преминали над 2 000 учители. Очаква се още толкова да получат допълнителна квалификация и през 2017 г.
- реклама -