тероризъм хероин незрящи Петревене съкратено съдебно производство правителство, план, върховенство на закона, медии повторно или системно административно нарушение

Въвеждат обществено полезен труд за повторно или системно административно нарушение

Парламентът въведе наказание обществено полезен труд за повторно или системно административно нарушение.

Депутатите одобриха окончателно на второ четене промени в Закона за административните

нарушения и наказания.
Безвъзмездният труд в полза на обществото ще се полага без ограничаване на други права на наказания. Продължителността на обществено полезния труд не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години, записаха депутатите. Наказанието ще се налага със съдебно решение и ще се изпълнява от пробационната служба по настоящ адрес на наказания.

При повторно извършено дребно хулиганство ще се налага и обществено полезен труд.

Такова наказание ще се предвижда и за незаконна сеч на дървесина в горски територии и транспортирането й.

Текстовете за въвеждане на наказание безвъзмезден труд в полза на обществото са предложени от Искрен Веселинов /“Обединени патриоти“/ и група народни представители, припомня БТА.

Не беше подкрепено обаче предложението му за административни нарушения, с които се нарушава общественият ред, да се предвижда наказание задържане в структура на МВР.

Приетите изменения предвиждат още обжалваемост на актовете, които могат да засегнат правата и интересите, както на нарушителите, така и на собствениците на вещи, отнети в полза на държавата. Удължават се сроковете за възражение срещу съставения акт и за оспорване на наказателните постановления, съответно от три на седем дни и от седем на четиринадесет дни. Предвижда се предупреждението при маловажен случай да се отправя в писмен вид, като същото ще подлежи на обжалване и протест, включително и на възобновяване.

На обжалване и протестиране подлежат: наказателното постановление, предупреждението, резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство и електронният фиш, записаха депутатите.

С промените се урежда териториалната компетентност на наказващите органи при нарушения, извършени в киберпространството. Създава се възможност за приключване на административно-наказателното производство със споразумение, разширява се кръгът на лицата, които могат да искат възобновяване на производството и се допълват основанията и сроковете за това възобновяване.

Предвижда се измененията да влязат в сила една година след обнародването им в „Държавен вестник“.

- реклама -