Въвеждат 11 нови пътни знака и нови табели за колите

Въвеждат 11 нови пътни знака. Повечето се отнасят за велосипедистите и паркирането. 11 нови пътни знака ще помагат на участниците в движението и ще подобряват пътната безопасност в страната.

Въвеждането им е залегнало в проект

за промяна на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на вътрешните работи по указание на Върховната административна прокуратура.

Нормативният акт, който урежда вида,

реда и правилата за използване на видовете пътни знаци, както и знаците с променящи се съобщения (ПЗПС) и другите средства за сигнализиране на пътищата, отворени за обществено ползване, е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и интернет страниците на трите министерства.

Предлагат се нови знаци от група „Г“ –

Г14б „Край на задължителен път само за велосипедисти“, Г15б „Край на задължителен път само за пешеходци“ и Г16б „Край на задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“. С тях ще се обозначава краят на действие на пътните знаци Г14а „Задължителен път само за велосипедисти“, Г15а „Задължителен път само за пешеходци“ и Г16а „Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“.

Нови пътни табели ще има и в група „Д“ –

Д13.2 „Начало на платена зона“ и Д14.2 „Край на платена зона“. Въвежда се нов знак – Д17а „Изкуствена неравност“, който ще указва точното местоположение на изкуствената неравност на платното за движение.

С нови указателни табели – Д28 „Споделена зона за движение с ограничение на скоростта“ и Д29

„Край на споделена зона за движение

с ограничение на скоростта“, ще се обозначава начало и край на зона, която в цялата си широчина е споделена от указаните участници в движението.

Предлага се и знак – Д30 „Паркирай и пътувай“,

който ще сигнализира  местата, в които може да се паркира и премине към линиите на обществения транспорт.

Въвеждат се нови пътни знаци и от група „Ж“

– Ж25.1 „Номер на велосипеден маршрут по международната класификация“ и Ж25.2 „Номер на велосипеден маршрут по националната класификация“, които ще се използват за обозначаване на номера на велосипедни маршрути, включени в туристически и велосипедни карти за популяризиране

на велосипедния и алтернативния туризъм.

Наредбата предвижда и промяна във визуализацията на някои информационни табели. Така например се определя нова визуализация на пътен знак Д20 „Платен паркинг“, който ще показва начина на плащане и времетраенето, в което паркирането е платено.

Определят се и пътни знаци, които се използват за

сигнализиране на пътен участък, в който се движат водачи на индивидуално електрическо превозно средство (тротинетки – бел.ред.) Така знак А20 „Велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство“ ще се използва и за сигнализиране на пътен участък, в който велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство навлизат или пресичат платното за движение.

Пътен знак В9 „Забранено за велосипедисти“

пък задължително ще се поставя на пътен участък, до който успоредно или в непосредствена близост е устроена специална алея за велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство.

Залегнали са и промени, които обвързват

електронните знаци с променливи съобщения с изискванията на стандарта БДС EN 12966 „Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения“ и въвеждат функциите и визуализацията на знаците.

Междувременно електромобилите у нас вече ще

са със зелени регистрационни табели. От днес „Пътна полиция“ поставя новите номера в София, а от другата седмица – и в страната. Досега регистрираните електрически коли не трябва да сменят номерата си.

Услугата се заявява от всеки собственик.

Целта е тези коли да бъдат разпознаваеми. Не е задължително номерата да се сменят, информира Бранимир Андонов от „Пътна полиция“.

И сред зелените номера ще има възможност да се поръчва специална комбинация от букви и цифри, като цената за услугата остава без промяна.

За разлика от номерата досега, различни във всеки град, при електромобилите всички ще започват с ЕА. У нас вече има 8435 електрически коли, а от началото на годината са близо 1300.

- реклама -