Ваучерите за храна под лупа в НАП

Ваучерите за храна, които се раздават в много компании, отиват под лупа в Националната агенция по приходите.

Данъчните ще следят всички помощи и добавки, които работодателите плащат на служителите си – болнични, пари за раждане и други.

Новото изискване е в сила от тази година. Всички доходи на работниците трябва да бъдат подадени до последния ден на февруари, обявиха от приходната агенция.

Ново

Досега фирмите трябваше да подават в НАП само облагаемите приходи на своя персонал. Необлагаемите не отиваха на отчет при данъчните. Сред необлагаемите доходи, които трябва да бъдат посочени в новата справка, са ваучерите за храна, изплатените обезщетения за първите три дни от болничния, еднократните помощи до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и други.

Според някои шефове именно ваучерите за храна биха създали много допълнителна работа на счетоводството, тъй като броят им за миналата година е голям.

Срокът за подаване на данни до приходната агенция е 28 февруари.

Също дотогава предприятията и самоосигуряващите се трябва да представят и справка за изплатени доходи през 2022 г.

Промените, свързани с информацията, която се посочва в тази справка, ще се прилагат за доходи, изплатени през 2023 г., и няма да се отразяват в справката за 2022 г., уточниха от приходната агенция.

Както досега, в справката се посочва информация за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, както и за резултатите от годишното преизчисляване на доходите от трудовия договор при основния работодател.

Шефовете вече няма да бъдат задължени да подават отчети за командировъчните на екипа си, а учебните заведения няма да декларират изплатените стипендии.

Бързане

Компаниите, които са бързали да подадат справките си и вече са го направили по старите правила, ще трябва отново да попълнят справката, за да въведат новите данни, уточниха от приходната агенция.

Получените от агенцията данни ще бъдат заредени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март.

Националната агенция за приходите изпраща имейли на близо 500 000 фирми, с които ги информира за промените в справките за изплатените през 2022 г. доходи на физически лица.

За да отговорят на новите правила, работодателите трябва да променят настойките за заплати в софтуерите си, за да може да изкарат исканите справки.

- реклама -