ток измерване ВАС решение КЕВР

ВАС отмени окончателно спорните правила за измерване на количеството електрическа енергия

Върховният административен съд отмени окончателно спорните правила за измерването на количеството електрическа енергия.

Това съобщават от прокуратурата.

През 2017 г. Върховната административна прокуратура оспори пред Върховния административен съд законосъобразността на чл.48, чл.49, чл.50 и чл.51 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети с т. 3 от Протоколно решение № 147 от 14.10.2013 г. на ДКЕВР /КЕВР/.

С посочените разпоредби се уреждат отношенията, свързани със случаи и начини за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия, потребено от битови и небитови клиенти от операторите на съответните мрежи и то едностранно.

Сред основанията на протеста на Върховната административна прокуратура са, че посочените норми са приети в нарушение на основни начала на административното производство – законност; равенство; достъпност, публичност и прозрачност; последователност и предвидимост и при неспазване на приложими разпоредби на Закона за нормативните актове, въведени за гарантиране на принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

С решение № 2315/21.02.2018 г. по адм. дело № 3879/2017 г. на ВАС, 3 чл. състав протестът на Върховната административна прокуратура е уважен и разпоредбите на чл.48, чл.49, чл.50 и чл.51от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети с т. 3 от Протоколно решение № 147 от 14.10.2013 г. на ДКЕВР /КЕВР/ са отменени.

- реклама -