ВАС остави без разглеждане жалбата на Слави Трифонов срещу резултите от референдума

Тричленен състав на Върховният административен съд е оставил без разглеждане жалбата на Инициативения комитет за участие в информационно-разяснителната кампания с позиции ,ДА“ в подкрепа на всички въпроси на националния референдум на 6 ноември 2016 г., подадена чрез Слави Трифонов.

СлавиМотивите са решението на върховните съдии са два

Първият е, че конкретните решения на ЦИК, които от „Шоуто на Слави“ са атакували, нямат самостоятелен характер, поради което не подлежат на самостоятелно обжалване.
Вторият мотив на магистратите е липса на правен интерес на шоумените за отмяна на атакуваните от тях решения на ЦИК.
Още с първото си определение по делото – от 16 ноември, ВАС е поискал от комитета на Слави в тридневен срок „да обоснове пряк и непосредствен правен интерес от оспорването и с какво се засягат или нарушават права, свободи или законни интереси от него или какви задължения поражда за него“.
От шоуто са отговорили, че оспорват като комитет в подкрепа на отговори „да“, а не като комитета, събрал подписката за референдума, защото се борят за задължителност на решенията от допитването (за което не стигнаха 12 хил. гласа). Магистратите обаче определят жалбата като недопустима.

Определението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е обявено.

Източник: в-к Труд
- реклама -