Парк Пирин екооценка ВАС

ВАС окончателно: Трябва да се извърши екооценка на парк „Пирин“

Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решение, с което беше отменено решението на Министъра на околната среда и водите да не извършва екологична оценка на Национален парк „Пирин“.

Това съобщават от ВАС.

Делото беше образувано миналата година по жалба на министъра на околната среда и водите.

То се отнася до Решение № ЕО-1 от 01.03.2017 г., издадено от Министъра на околната среда и водите, да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023 г.

Петчленният състав приема в мотивите си, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила, като постановено при отсъствие на касационни основания за отмяна.

Правилен е изводът на първата инстанция, че екологичната оценка е следвало да бъде извършена едновременно с изготвянето на плана предвид неговите цели, териториален обхват и степента му на подробност.

Петчленният състав приема в мотивите си, че в решението на тричленния състав е извършен детайлен анализ на приложимото национално законодателство, на приложимите актове от правото на ЕС и на поставени решения от Съда на Европейския съюз относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда. Въз основа на тях безспорно е установено, че проектът за актуализация на ПУНП „Пирин“ засяга областите туризъм, горско и селско стопанство, управление на водни ресурси, земеползване. Той очертава и рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения.

През 2018 г. беше образувано дело по жалба на Сдружение „WWF – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България“, Сдружение „Асоциация на парковете в България“, както и на няколко физически лица.

Решението на петчленният състав е окончателно.

- реклама -