съд, полицай, болничен

ВАС окончателно прие за нищожни части от акта на МС, свързани със закона „Магнитски“

Два различни петчленни състава на Върховния административен съд потвърдиха решенията на тричленните състави от 3 февруари тази година, свързани с две административни дела, образувани по жалби на Ирена Кръстева и на „Интернюз 98“ ООД със съдружници Елена Динева и „Нове интернал“ ЕООД заради наложени санкции по Закона „Магнитски“.

Това са първите окончателни решения по общо над 60 дела, образувани във ВАС заради санкции по американския глобален закон, съобщиха от Върховния административен съд.

С решенията на тричленните състави по тези дела бяха обявени за нищожни точки 1, 3 и 6 от Решение № 441 от 4 юни 2021 г. на Министерския съвет за предприемане на действия във връзка с наложените от Съединените американски щати санкции на български лица, отбелязват от ВАС.

Петчленните състави на Върховния административен съд приемат мотивите на тричленните състави, че актът на МС е нищожен, тъй като е издаден при липсата на компетентност от Административнопроцесуалния кодекс.

Не е спазено и изискването той да е издаден въз основа и да не противоречи на нормативен акт на ЕС, на Конституцията на България, на национален закон, или на международен договор, ратифициран от страната ни.

Според ВАС в случая безспорно е установено, че липсва конкретна правна норма, която да овласти Министерския съвет да издаде оспореното решение.

Посочените общи разпоредби на Конституцията и на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация не определят материалната компетентност на Министерския съвет, нито цитираните Глобален закон „Магнитски“,

Конвенцията на ООН за корупцията и регламенти на ЕС.

Липсата на нормативна основа за издаването на акта, е и липса на материална компетентност, която винаги води до нищожност на издадения акт, какъвто е и този случай, посочват от ВАС.

В тази връзка обосновано съдът в обжалваната част на решението си пред настоящия съд е приел, че всяка некомпетентност води до нищожност.

От Върховния административен съд съобщават още, че петчленните състави напълно споделят изводите на колегите им от тричленните състави,

че и Регламентът на ЕС № 2020/1998 на Съвета относно ограничителните мерки срещу тежки нарушения на правата на човека не дава право да се счита,

че някои от разпоредбите му могат да се използват като правно основание за решението на Министерския съвет от 4 юни 2021 г.

Този Регламент е относим и приложим относно геноцид, престъпления срещу човечеството, изтезания и други форми на жестокост.

В този смисъл правилно съдът не е възприел доводите на Министерския съвет за приложимост на разпоредбите на цитирания Регламент,

още по-малко някои от тях да послужат като правно основание за издаване на процесното решение на Министерския съвет, добавят от ВАС.

- реклама -