ВАС обърка правителствените планове. Радост за украинците у нас

ВАС обърка правителствените планове. Радост за украинците у нас. Върховният административен съд обърка правителствените планове и помогна на украинските бежанци у нас.

ВАС задължи правителството да продължи

изхранването на украинските бежанци в България, което спря в средата на ноември 2022 г., съобщиха днес от Фондация за достъп до права ФАР –

неправителствена организация, която поне според

описаното в сайта им защитава „систематични проблеми при достъпа до основни човешки права“, предаде Флагман.бг

НПО-то обжалва в съда решенията на

Министерски съвет от 16 ноември 2022 г., въз основа на които гражданите на Украйна с временна закрила се настаняват в съставения от фургони разпределителен център на МВР в Елхово

и се прекратява изхранването им.

Решенията изменят условията на Програмата за хуманитарно подпомагане, като отпада задължението да се осигури изхранване в местата за настаняване, без да е предвидена алтернатива, съобщават от НПО-то.“

„Прекратяването на изхранването на

изпадналите в зависимост от държавната издръжка украински бежанци и ограничаването на правото им на

свободно придвижване нарушава

редица разпоредби на Конституцията на България и на международни договори, по които България е страна,

относно правото на живот и лично достойнство,

забраната за нечовешко и унизително отнасяне, правото на свободно придвижване, закрилата на здравето, правото на изхранване и защита от глад, правото на свобода, правото на уважение към семейния живот, и други“, написаха в жалбата си от ФАР.

ВАС се съгласи с тезата на организацията,

че „от съдържанието на оспорения общ административен акт и от доказателствата по делото се установяват законовите изисквания за съществуване на опасност за бежанците от Украйна,

чиито права и законни интереси

се защитават от оспорващата Фондация, да настъпят както на значителни, така и на трудно поправими вреди“.

Затова и с определение, върховните административни съдии

спират „изпълнението на решение №908 на Министерския съвет от 16.11.2022г. за изменение и допълнение на Актуализирания план за действие при временна закрила в Република България,

приет с решение №510 на Министерския съвет

от 2022г., до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт“.

Макар и да няма окончателно съдебно решение,

то след влизане в сила на сегашното определение, то ще трябва да бъде възобновено изхранването на украинските бежанци в България до произнасяне на съда по същество.

- реклама -