Въртят измами за пенсия, без да работят

Въртят измами за пенсия, без да работят. Наемат фиктивно работници, за да ползват обезщетения. Лъжат, че условията на труд са първа или втора категория. Офис на тераса от 3 кв. метра.

Измами с цел получаване на пенсия

без реално човекът да е работил разкриха от поделението на НОИ във Варна. В един от случаите е установено, че хората, които са подали документи за отпускане на пенсия, по време на сключването на трудовия договор и през периода, за който са подавани за тях данни за осигурителен стаж, се били в чужбина

и реално не са работили в България.

Някои от опитите за неоснователно получаване на пенсия са описани в Информационния бюлетин на НОИ. За да не бъдат отпускани пенсии без основание, от НОП правят проверки. Един от вариантите за измама с цел получаване на пенсия е чрез издаване на документи от фирми, в които посочват некоректни данни за условия на труд и се предлага неоснователно зачитане

на стаж от първа или втора категория.

Установени са и хора, регистрирани като земеделски производители, които са извън страната и “дистанционно” обработват земеделски земи, които са отдадени за обработка на земеделски кооперации.

По документи засаждат земеделски култури

през зимата и реализират продукция в количество, което не задоволява дори минимално потребление за двучленно семейство.

Собственици на дружество с основен предмет на дейност “счетоводни услуги”, назначават касиери, технически сътрудници,

счетоводители и всички работят

в жилището на единия съдружник. Офисът е на тераса с площ 3 кв. метра. По документи хората приемат пари в брой, но липсва касов апарат и реални парични постъпления, като част от хората не са на територията на страната и дистанционно “отчитат касовата наличност”.

Всички тези измами за фиктивна работа

се правят с цел зачитане на осигурителен стаж и след това ползване на правата на осигурените граждани – получаване на пенсия, обезщетения за безработица, болнични и т. н. За разкриване на измамите от НОИ си сътрудничат с НАП.

В един от случаите е установено

извършване на фиктивно осигуряване на хора, назначени по трудов договор в две или три дружества. От фирма “X” са подадени уведомления за сключени трудови договори и данни за осигурителен стаж за около 70 души, като осигурени на пълно работно време от 8 часа.

А във фирма “Y” същите хора

са назначени на непълно работно време от 4 часа. Капиталът на двете дружества е собственост на един и същи човек и е в размер на 10 лв. Осигуровки за фиктивно наетите работници не се внасят.

Осигурените в дружествата започват

да ползват права за получаване на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете или безработица. След извършване на проверки на фирмите се констатира, че дружествата не осъществяват дейност от две години. Затова подадените данни за

осигурителен стаж и доходи са заличени.

В друг случай фирма “А” има сключени трудови договори с 30 души. Същите хора са назначени на основен трудов договор във фирма “B”. От фирма “B” подават данни за ползване от хората на

продължителни периоди на неплатени отпуски,

а от фирма “A” подават данни за осигурителен стаж и доход с пълни отработени месеци. Осигуровки не внася нито една от фирмите. При събиране сведения и обяснения за извършвана дейност, хората обясняват, че работят

в механа като готвачи, сервитьори, миячи и др.

Оказва се, че фирма “B” използва заведението, тя издава касови бележки на клиентите. А фирма “А”, в която хората работят по документи, реално няма дейност и няма касов апарат. Затова подадените данни за осигурителен стаж на хората от фирма “А” са заличени.

„Съчкосъбирачи“ взимат пари от хазната с „френска безработица“

Хора, работили във Франция 2-3 дни като “съчкосъбирачи”, подават заявления в България за получаване на обезщетения за безработица, става ясно от Информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ).

Те използват законите във Франция, според които право на обезщетение за безработица има всеки, който е работил, без значение от продължителността на работата – няколко дни или няколко месеца. Най-често хората, които използват “френската безработица”, имат право на максималния размер на обезщетенията за безработица, защото по документи във Франция са работили на висока заплата.

За да преценят дали хората имат право на обезщетения за “френска безработица” от НОИ изискват информация от МВР за задграничните им пътувания. Наред с това от НОИ искат от компетентните органи във Франция да извършат проверки във фирмите, където по документи българите са работили, за да бъде доказано дали действително са извършвали трудова дейност. Едва след като бъдат направени проверките, от НОИ решават дали да изплащат обезщетенията за безработица.

Има случаи хора, получаващи обезщетение за безработица в Испания, да подават заявление за получаване на обезщетения за безработица и в България. От НОИ са отказали плащане и са сезирали съответните органи на Испания.

Неграмотни с над 200 фирми

Често срещана практика е да прехвърлят или регистрират фирми на неграмотни или малоимотни граждани, пише в бюлетина на НОИ. Тези “собственици” притежават голям брой (над 200 на един човек) дружества, а реално “собствениците” нямат идея за дейността на фирмите. Целта е източване на хазната чрез ползване на обезщетения.

Във връзка с искане за изплащане на обезщетения за болнични и безработица от НОИ правят проверка. Установяват, че чрез упълномощено лице, с електронен подпис са подавани данни за трудови договори и осигурителен стаж, но това става след смъртта на едноличния собственик и управител на дружествата. От НОИ установяват, че хора, назначени в една и съща фирма, не се познават помежду си. Други пък не познават управителя, а трети (по техни обяснения) са се срещали с него след смъртта му.

Установено е, че хора “работят” в транспортна фирма, без дружеството да има или ползва автомобили. С цел получаване на по-високо обезщетение за безработица е установено, че са назначавани на длъжности хора без те да имат необходимата квалификация.

- реклама -