внос износ външнотърговско салдо ЕС България

Външнотърговското салдо на България с ЕС – отрицателно

През периода януари – септември 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 6.0% спрямо същия период на 2015 г.. Той  е в размер на 23 034.5 млн. лв., Вносът от ЕС се увеличава с 1.5% и достига 24 536.7 млн. лева. Това съобщава НСИ.

През септември 2016 г. износът за ЕС нараства с 14.7% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 849.0 млн. лв., а вносът е на стойност 2 738.6 млн. лв. и се увеличава с 2.4%.

Износ

При износа най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (30.6%) и „Химични вещества и продукти” (19.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (23.9%). Най-много изнасяме за Германия, Италия и Румъния.

Внос

Вносът на България от ЕС през периода януари – септември 2016г. се увеличава с 1.5%
спрямо същия период на предходната година и достига 24 536.7 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша.
Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари-септември 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 502.2 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 354.2 млн. лева.
- реклама -