външният дълг ОББ Сибанк вливане
Българската народна банка

Външният дълг е нарастнал с 1.2 млрд. евро за четири месеца

С над 1.2 млрд. евро е нарастнал външният дълг на страната за четири месеца, съобщава БНБ. Увеличението е с 3.8% и е отчетено от края на 2015-та до края на април тази година.

Така от Българската народна банка уведомяват, че брутния външен дълг на България към момента възлиза на 35,3791 млрд. евро.

На годишна база обаче (04. 2015 -04. 2016 г.) външният дълг намалява с 3,3884 млрд. евро, което е понижение с 8,7%, посочват от държавния трезор.

Дългосрочните задължения са в размер на 27,8027 млрд. евро или 60% от БВП и 78,6% от брутния външен дълг, като нарастват с 1,5943 млрд. евро спрямо края на 2015 г., когато дългосрочните задължения бяха в размер на 26,2084 млрд. евро.

Краткосрочните задължения възлизат на 7,5764 млрд. евро или 16,3% от БВП и 21,4% от брутния външен дълг, свивайки се с 306,2 млн. евро спрямо края на миналата година, когато краткосрочните задължения бяха в размер на 7,8826 млрд. евро.

През първите четири месеца на настоящата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 1,304 млрд. евро.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на април е в размер на 5,7059 млрд. евро, като намалява с 1,1531 млрд. евро спрямо края на 2015 г. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 12,3% в края на април 2016 г., намалявайки с 3,1 процентни пункта спрямо края на предходната година.

- реклама -