Валери Симеонов Владислав Горанов бюджет 2018 НЗОК ДОО социални партньори работодатели синдикати

Валери Симеонов пред НСТС: Бюджет 2018 е богата, добре аранжирана пица „Калцоне“

„Г-н Горанов, за нас е чест и удоволствие да ви предоставим думата, за да изложите вашата позиция за бюджета за 2018г. така наречената богата, добре аранжирана пица „Калцоне”.

Така вицепремиерът Валери Симеонов се обърна към финансовия министър Владислав Горанов в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В дневния ред за днес е предвидено социално-икономическите партньори да разгледат три проекта на закона.

Ще се гледат Държавния бюджет на Република България за 2018 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., както и законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС. Още на 23.10.2017 г. министерството на финансите публикува законопроекта за Държавния бюджет на Република България за 2018 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., която представлява мотивите към него.

„Според мен бюджетът за 2018г. дава възможност държавата нормално да изпълнява своите функции и връща част от добрите процеси в икономиката и към служителите, заети в бюджетната сфера”, заяви Горанов, след като представи цифрите.

Министърът на финансите Владислав Горанов напомни, че бюджетът преразпределя създаваното от работодателите и работниците и няма как да отчита абсолютно златното сечение между желанията на отделните страни. Реалният сектор обаче е движещият икономиката и няма как да очакваме както в някои държави се правят опити бюджетният сектор да диктува темпа на нарастване на доходите, изтъкна финансовият министър.

По думите му България се намира в относително благоприятен период за икономическия си цикъл, но за да да има увеличаване на потенциала на икономиката, трябва да бъде увеличена базата на факторите за производство, което е свързано с подобряване на качеството на работната сила, прилагане на мерки за борба с влошаващите се демографски процеси и повишаване на ефективността, както и увеличаване на инвестициите в средства на производство, защото по думите на министъра в края на прогнозния период се очаква достигане или леко надминаване на потенциала за растеж на българската икономика.

- реклама -