Валентин Златев, горива, сив сектор, минтници, НАП

Валентин Златев с контролни функции в „Лукойл България“ и „Нефтохим Бургас“

Лукойл-България направи ротация на постове. Валентин Златев вече няма да е управилетл на  „Лукойл България“, а ще е в контролния съвет на дружеството и на“Нефтохим-Бургас“.

С протоколно решение на едноличния собственик на капитала на дружеството – регистрираното в Холандия „Лукойл Юръп Холдингс Б.В.“, от 19 април 2019 г. На предишния му пост от Прага идва 44-годишният Булат Субаев, който в последните осем години е бил генерален директор на „Лукойл ЦИЕ и Белгия“ – дивизията на „Лукойл“ за Централна и Източна Европа.

Пресслужбата на „Лукойл България“ ЕООД съобщава, че Генералният директор на дружеството г-н Валентин Златев е назначен за Председател на Контролния съвет на „ЛУКОЙЛ-България“, като заменя на тази длъжност представителя на Президента на публичното акционерно дружество „ЛУКОЙЛ“ г-н Алексей Ламбин.

Заедно със зам.-председателския пост в Надзорния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“, на новата си по-висока позиция той ще координира цялостната дейност на двете дружества от групата ЛУКОЙЛ и ще осъществява контролни функции над работата им, свързана с мястото им в социално-икономическия живот на страната.

В рамките на плановата ротация на ръководни кадри в системата на публичното акционерно дружество „ЛУКОЙЛ“, оперативното ръководство на „ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД се поема от г-н Булат Субаев, досегашен генерален директор на подразделенията на ПАО ЛУКОЙЛ в Белгия, Холандия и Люксембург.

Субаев е бил шеф на дъщерната компания на „Лукойл“ в Белгия, според руски публикации.

- реклама -