В три четвърти от Европа: масово се нарушават правата на работниците

Правата на работниците масово се нарушават в три четвърти от страните в Европа, в това число и в България. В 53% от страните пък се нарушава правото на колективно договаряне. Това са част от тревожните изводи, посочени в Глобалния индекс на правата на работниците,

изготвен от Международната конфедерация на профсъюзите.

Докладът бе представен за единадесети път в Женева в рамките на 112-тата сесия на Международната конференция на труда, посочват от КНСБ.

Докладът обхваща 151 държави и дава картина за всяка от тях доколко се спазват, защитават или

премахват основни за демокрацията свободи и права

на работниците и синдикатите. Индексът оценява държавите по скала от 1 до 5, като най-високата степен е с най-големи нарушения. Методологията се основава на стандарти на основните права в областта на труда. Това са равото на свобода на сдружаване, на колективно договаряне и на стачка. Въпросниците са изпратени до 340 профсъюзи, включени са 97 индикатора, базирани на конвенции и съдебна практика на МОТ и

представя нарушенията на правата на работниците в законодателството и на практика.

Според изводите в Европа има най-рязък спад сред всички региони – от оценка 1,84 от 5 през 2014 г. до 2,73 през 2024 г.: „Този ​​продължаващ спад показва, че европейският социален модел, ориентиран към работниците, се

разрушава активно от правителствата и бизнеса с ускоряващ се темп

със сериозни последици в региона”, коментираха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

МС прие с промени: повече отпуск за родителите и социалните работници

Източник: Pariteni.bg

- реклама -