В случай на криза фонд „Социална закрила“ ще може да реагира веднага, на не както досега – до месец

С предложените и внесени поправки от нас, фонд „Социална закрила“ ще може да реагира веднага при създала се криза, авария или бедствие, а не в рамките на до месец, както беше досега. Според нас това е пропуск и поискахме той да бъде отстранен. Това каза директорът на фонда Марина Сарадинова.

„Всички промени, които ние инициираме в момента целят прецизиране на условията, по които работи фондът с цел по-ясни правила, повече видимост и в защита интересите на кандидатите и бенефициентите на фонда“, увери Сарадинова в добрите им намерения.

Тя уточнява, че в момента предложенията им са качени за обществено обсъждане, което ще приключи на 11 март и се надява в края на месеца те да влязат в сила. Сарадинова казва, че техният фонд работи в няколко насоки.

„Фондът финансира основно проекти за подобряване на материалната база за предоставяне на социални услуги, проекти за обществени трапезарии, които се реализират в цялата страна. От тази година, за първи път, ще финансираме и проекти за дейности и мероприятия на социални предприятия. Традиционната ни дейност е отпускане на социални помощи. От миналата година стартира Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност и фондът е определен като специализирано звено, което отговаря за личната мобилност. В рамките на него предоставяме до 8000 лв. за адаптиране на личен автомобил на хора с трайни увреждания и дефицити на горни или долни крайници и изкарване на шофьорска“, обясни тя.

Попитана дали сред предложенията им има и намаляване на числеността на екипа на фонда, директорът каза, че такова нещо

Не се предвижда намаляване на екипа на фонда и в момента наличният състав е недостатъчен за дейностите, които извършват.

По отношение на сроковете, Сарадинова каза, че те са ориентировъчни и никога досега не са чакали последният момент, за да излязат или обявят свое становище.

„В годините винаги сме се старали да сме максимално бързи и оперативни, защото финансирането е в рамките на годината и колкото по-рано се обяви процедурата за кандидатстване и съответно по-рано бъдат одобрени проектите, така че да създадем възможност да се реализират всички дейности в рамките на годината. Нямаме случай, в който да спазваме 30 дневния срок. Тази година е показателно, че процедурата за проектите е утвърдена на 17.01.2020 г.“, посочва тя.

На въпрос какви проекти и на каква стойност са реализирани, Сарадинова посочва, че са изпълнени над 100 проекта. Сред тях най-много за подобряване на материални бази – 81.

Сарадинова заяви, че тази година бюджетът на фонда е в размер на 5 760 900 лв., от които 500 000 лв. са заделени за различни видове социални помощи.

3 млн. за социалните трапезарии; 1 450 000 лв. за проекти за подобряване на материалната база и 50 000 лв. за финансиране на проектите на мероприятията на социалните предприятия, като при необходимост средствата могат да бъдат увеличени, особено при възникване на кризисна ситуация.

Директорът на фонда обяснява още, че след направените промени няма да бъде разглеждан проект със завишени разходи.

А по отношение на становището за социалните предприятия се оказва, че Агенцията за „Социално подпомагане“ не е компетентна, затова ще искаме становище от ресорната дирекция в МТСП. Става възможно и взимането на становища и от други институции.

По думите на Сарадинова към момента са постъпили 4 проекта за подобряване на материалната база. Все още не са постъпили проекти за подобряване на материалната база като крайният срок за подаването на проектите е 30 март, а за мероприятията на социалните предприятия до 30 април. До момента са постъпили и 140 заявления за социална помощ.

- реклама -