пенсии, хаос, професии
снимка: Pixabay

В следващите години ще намалява броят на новите пенсионери (Причините)

В следващите години ще намалява броят на новите пенсионери.

В периода 2025- 2034 г. се очаква делът на разходите за пенсии от БВП да се задържи на ниво от около 10%.

Влияние върху него ще оказва намаляването на броя на новоотпуснати пенсии, което е последица от нарастването на пенсионната възраст и на необходимия осигурителен стаж.

Това сочи прогноза на Министерство на финансите в доклад за Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система, известен като Сребърния фонд.

В периода от 2035 до 2060 г., в резултат на застаряването на населението и очакваната по-висока средна продължителност на живота,

разходите за пенсии като процент от БВП ще започнат да нарастват, достигайки най-високата си стойност от 12,5 % до 2060 г.

През последната декада от прогнозния период може да се очаква известно намаление на дела на разходите за пенсии до около 12,3 % от БВП.

Влияние върху динамиката на разходите за пенсии в дългосрочен план ще оказва и предоставената възможност на осигурените лица,

родени след 1959 г., които до август 2015 г. се осигуряваха задължително в ДОО (I стълб) и в универсален пенсионен фонд (II стълб),

да променят осигуряването си и да преминат към осигуряване само в първия стълб с увеличена осигурителна вноска.

- реклама -