В сезона на летните вируси: Колко получават на ден хората при болничен

В сезона на летните вируси: Колко получават на ден хората при болничен? Най-високи суми взимат тези на възраст 45-54 години. Размерът на обезщетението при ползване на болничен се увеличава през миналата година, показват данните на НОИ.

По-възрастните работници са и с по-висок осигурителен доход

от по-младите, което води и до увеличение на общата сума, която са получавали средно на ден, докато са боледували. Тя е била 42,03 лв. през миналата година спрямо 34,36 лева през 2019 г.Сериозно увеличение има на среднодневният размер на обезщетението, което получават хората на 45-54-години. То се е увеличило с 23,2 на сто – от 35,50 лв. за 2019 г. на 43,73 лв. за 2021 г.

При хората на възраст 55-64 години обезщетението нараства с

23,9 на сто – от 34,06 лв. на 42,21 лв., а на лицата на 65 и повече години – с 24,3 на сто (от 29,45 лв. на 36,61 лв.).

По-възрастните групи хора като цяло са с по-лош здравен

статус и в допълнение към този факт разпространението на заболяването COVID-19 засегна в по-голяма степен икономически активното

население на възраст над 45 години, посочват от НОИ.

Експертите отчитат, че при всички възрастови групи се отчита повишение на стойностите на показателите, характеризиращи изплатените обезщетения при временна неработоспособност и временно намалената работоспособност поради общо заболяване.

Най-голямо увеличение в процентно изражение на

издадените болнични листове, изплатената сума за тях и на работните дни за периода 2019-2021 г. се отчита при най-високите възрастови групи – 45-54 г., 55-64 г. и 65 и повече години.

На тези три възрастови групи се дължи 71,2% (с 202,8 хил.) от

нарастването на болничните листове с плащане от ДОО, 66,5% (със 136 104,1 хил. лв.) от нарастването на извършения разход по тях и 79,6% (с 1 370,5 хил.) от ръста на изплатените работни дни в отпуск по болест.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено