В Международния ден на хората с увреждания: „Заедно за бъдещето!“

3 декември е Международният ден на хората с увреждания

В световен мащаб над 1 млрд. души, или около 15% от населението, имат някаква форма на увреждане. В България по данни на НСИ с призната трайно намалена работоспособност или със степен на увреждане са около 500 000 души, от които 10 000 са деца.

През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3-и декември за Международен ден на хората с увреждания. На този ден в цял свят се организират събития, които да напомнят, че е необходима ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания. Това е ден за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания.

В този ден община Елин Пелин, Национална асоциация на хората с придобити увреждания и ЛК „София Витоша” организират концерт под надслов „Заедно за бъдещето, което искаме”. Той ще се проведе от 12.00 часа в спортна зала „инж. Янко Янков“ и в него специално участие ще вземе Валя Балканска.

Идеята на организаторите е да обърнат вниманието на местната общественост към проблемите на хората с увреждания и да стимулират отношение на толерантност, съпричастност и приемане.

- реклама -