балотаж

В кои случаи на изборите ще има балотаж

Според Изборния кодекс, месните избори се провеждат в два тура. Знаем днес е първия тур, в който избираме кметове и общински съвети, а втория тур ще бъде следващата неделя – 3 ноември. Това ще се случи само на в населените места, в които никой от кандидатите не е избран на първия тур.

За избран кмет се смята, когато някой е получил повече от 50% от подадените валидни гласове в първия тур

Ако не на втори тур отиват двамата кандидати, събрали най-много гласове, независимо каква е разликата между тях.

балотаж

Какво обаче се случва ако кандидатите за кмет на кметство са само двама и трябва ли да има балотаж между двамата при положение, че единия е победител още на първия тур?

По-горната хипотеза важи и при тези случаи – при определяне на резултатите от гласуването за кмет кандидат може да бъде избран, само ако е получил повече от половината от действителните гласове.

В описания по-горе казус е възможно получилият повече гласове кандидат да не е постигнал изискването да е получил „повече от половината действителни гласове“, тъй като действителни са и гласовете, отбелязани в квадратчето „Не подкрепям никого“.

В такъв случай ще се проведе втори тур, в който ще участват и двамата регистрирани кандидати и за избран ще бъде обявен кандидатът, получил повече действителни гласове.

 

- реклама -