В енергийната комисия приеха на второ четене връщането на парите за газ и парно

След близо час и половина дебати, в енергийната комисия на парламента приеха на второ четене промените в Закона за енергетиката. Те позволяват да се върнат надплатените пари за газ, на хората, които ползват синьо гориво, на тези, които са на парно, но и на бизнеса. Този път, за разлика от гласуването на първо четене, депутатите от различните парламентарни окраски бяха почти единодушни.

Става въпрос за връщането към 150 млн. лв., които „Газпром Експорт“ върна на „Булгаргаз“, заради договорена промяна във формулата за цените със задна дата от 5 август миналата година.

Тя понижи цената средно с 40%. Парите са по сметките на „Булгаргаз“, а компанията е внесла в КЕВР предложение за промени на цените със задна дата от април миналата година до 31 март тази година.

Промените предвиждат Комисията за енергийно и водно регулиране да определи нови цени на газа и на парното, както и на електроенергията, произведена от топлофикациите, със задна дата за всеки от 8-те месеца от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г.

20 дни след решението на КЕВР „Булгаргаз“ изчислява сумите за възстановяване по новите цени за стария период, след което сключва споразумения с топлофикациите, и газоразпределителните  дружества. Както и с индустриалните си клиенти за срока до 31 декември 2019 г.

14 дни след подписване на споразумението газовият обществен доставчик възстановява парите. В едномесечен срок след превеждане на сумите газоразпределителните дружества и топлофикациите изчисляват какво има да връщат на крайните си клиенти, най-вече домакинства.

Сумите се приспадат еднократно от сметката за месеца, в който е изчислена разликата за домакинствата на газ, както и за тези на парно, но ако имат едномесечен отчет. Ако сумата за връщане е по-голяма от сметката, приспадането продължава от следващата до изчерпването й. Колко е приспаднато от сметката се записва в отделен ред.

За клиентите на парно, които са на годишен реален отчет, приспадането на парите ще е от изравнителната сметка.

Големият казус и дебат беше, че параграф 4 на промените в закона, изключва от връщането на парите бизнесът, който е сключил договор по свободно договорени цени, както и борсовите сделки. Тъй като свободният пазар на газа действа от 1 януари, това не позволява фирмите да си получат надплатените суми от началото на годината до 31 март, които са около 45 млн. лв.

„Вие не ми позволявате с този текст да възстановя сумите. Това не е помощ на бизнеса, парите са си техни“, реагира изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов.

Той в прав текст поясни, че договорите на бизнеса, които действат от 1 януари, се сключени още през юни, когато „Булгаргаз“ още не е бил и търговец и е работел по регулирани цени. След това са преподписани, но пак по регулирани цени. Павлов предлагаше да влезе текст, който да позволи връщане на парите, по договори, сключени преди края на миналата година.  Министърът на енергетиката Теменужка Петкова предложи свой вариант, близък до този на Павлов.

В крайна сметка председателят на енергийната комисия в парламента Валентин Николов  и зам.-председателят Таско Ерменков заявиха, че са на мнение параграф 4 да отпадне. С гласуване против и въздържал се, енергийната комисия не го прие.

Така утре в зала промените в закона най-после ще могат да бъдат гласувани и да се започне работа по връщане на парите на хората.

- реклама -