В 17 града е регистриран мръсен въздух през уикенда

въздух

В 17 града на страната е бил регистрирано превишаване на средната норма за фини прахови частици през изминалите почивни дни, съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда.

Това са София, Благоевград, Горна Оряховица, Видин, Перник, Ловеч, Пловдив, Смолян, Шумен, Девня, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Сливен, Димитровград, Кърджали.

Най-високата стойност е измерена в неделя в Горна Оряховица – 4,55 пъти над нормата

За същия период данните за Столична община показват:
На 01.12.2018 г. превишения на стойностите за ФПЧ10 е имало в пунктовете в ж.к.“Дружба“ – 1,42 пъти над нормата; ж.к. „Надежда“ – 2,38 пъти, в ж.к „Павлово“ 2,23 пъти; ж.к. „Хиподрума“ – 2,78 пъти и ж.к. „Младост“ – 1,84 пъти над нормата.
На 02.12.2018 г. превишения на стойностите за ФПЧ10 е имало в пунктовете ж.к.“Дружба“ – 2,33 пъти над нормата; ж.к. „Надежда“ – 4,33 пъти, в ж.к „Павлово“ 3,34 пъти, ж.к. „Хиподрума“ – 4,38 пъти и в ж.к. „Младост“ – 3,98 пъти над нормата.
На 30.11.2018 г. превишения на ФПЧ10 са регистрирани в Горна Оряховица и Видин съответно 1,35 и 1,17 пъти над нормата.
Данните са осреднени за период от 24 часа (от 00:00 до 24:00 ч.). Нормата за опазване на човешкото здраве за ФПЧ10 е средноденонощна (за 24 часа) и е 50 µg/m3. Тази норма не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година.

Основен източник на замърсяването са битово изгаряне на твърди горива и автомобилния транспорт в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия (температурна инверсия, мъгла и безветрие).

Министерство на околната среда и водите напомня, че използването на сухи дърва и висококалорични въглища за огрев намалява замърсяването на въздуха.

Интернет страницата на Столична община дава възможност за проследяване на часовите стойности на основните показатели за качество на въздуха, а чрез Европейския индекс на Европейската агенция по околна среда могат да се следят данните и за цяла Европа: http://airindex.eea.europa.eu/.

източник: Фокус