доход банкомат гаранция Медицински университет обвинени прием студенти

Увеличение на пенсиите от днес

От днес пенсиите се увеличават с 2,6%. Минималната пенсия за стаж и възраст става 161 лева и 38 стотинки, а максималната се запазва в размера си от 910 лева. Днес е и първият ден за подаване на молби за отпускане на енергийни помощи за предстоящия отоплителен сезон.

Индексирането на пенсиите, което влиза в сила от днес, е изчислено по швейцарското правило – сбор от 50% от ръста на инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход за миналата година.

От следващата година процентът, изчислен по това правило, ще влиза като увеличение на коефициента за тежест на всяка година прослужено време, до достигането му до 1,5% за всяка година стаж.
По-висока от днес е и социалната пенсия за старост – 118 лева.

От 1 юли започва и кандидатстването за енергийни помощи за следващата зима. Молбите се приемат в дирекциите „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, а крайният срок е 31 октомври.

Подпомагането се отпуска за пет месеца, а размерът му се определя със заповед на социалния министър. За миналия отоплителен сезон общата сума на помощта беше 361 лева.

- реклама -