Увеличава се делът на бедните пенсионери у нас

Увеличава се делът на бедните пенсионери у нас. Увеличава се относителният дял на бедното население у нас. През миналата година равнището на бедност в България е 22,9 процента,

бедните са били 1 милион 572 хиляди души.

Спрямо предходната 2021 г. относителният дял на бедното население се увеличава с 0,8 процентни пункта. Това е записано в одобрения от правителството отчет за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността до 2030 г.

Като една от причините за нарастването на

бедността у нас е посочена КОВИД пандемията, която е задълбочила неравенствата и е засегнала редица сектори от икономиката.

Спрямо 2021 година през миналата се покачва делът на бедните, които са безработни, с 6,7 пункта и при пенсионерите с 2 процента. Понижение има единствено на дела на бедните

сред заетите с 0,3 на сто.

Данните показват, че активността на пазара на труда остава ключов инструмент за намаляване на бедността.

Оценките в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните

домакинства с лице на възраст над 65 г.

Ако в доходите на домакинствата се включват и доходи от пенсии, но се изключат останали социални трансфери като обезщетения, социални, семейни помощи и добавки, бедността се повишава от 22,9 на 30,3%. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери

бедността у нас нараства до 44,2%.

Целта, която България си е поставила за намаляване на броя на хората в риск от бедност или социално изключване, е те да намалеят със 787 000 до 2030 година. Делът на населението в риск от бедност или социално изключване да е 23,6% спрямо 33,2 на сто

през базовата 2019 година.

Увеличава се относителният дял на бедното население у нас. През миналата година равнището на бедност в България е 22,9 процента, бедните са били 1 милион 572 хиляди души.

Спрямо предходната 2021 г. относителният дял на бедното население се увеличава с 0,8 процентни пункта. Това е записано в одобрения от правителството отчет за изпълнение на Националната стратегия

за намаляване на бедността до 2030 г.

Като една от причините за нарастването на бедността у нас е посочена КОВИД пандемията, която е задълбочила неравенствата и е засегнала редица сектори от икономиката.

Спрямо 2021 година през миналата се покачва делът на бедните, които са безработни, с 6,7 пункта и при пенсионерите с 2 процента. Понижение има единствено на дела на бедните сред заетите с 0,3 на сто.

Данните показват, че активността на пазара

на труда остава ключов инструмент за намаляване на бедността.

Оценките в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред едночленните домакинства с лице на възраст над 65 г. Ако в доходите на домакинствата

се включват и доходи от пенсии,

но се изключат останали социални трансфери като обезщетения, социални, семейни помощи и добавки, бедността се повишава от 22,9 на 30,3%. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери бедността у нас нараства до 44,2%.

Целта, която България си е поставила за намаляване на броя на хората в риск от бедност или социално изключване, е те да намалеят със 787 000 до 2030 година. Делът на населението в риск от бедност или социално изключване да е 23,6% спрямо 33,2 на сто през базовата 2019 година.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено