мозъка

Установиха какво в мозъка провокира пушенето и алкохолизма

Учени от британския университет в Уорик установиха какви изменения в главния мозък на човека провокират склонността към пушене и алкохола. Измененията в невронните връзки на орбитофронталната кора спомагат за формиране на вредните навици. Статията на изследователите е публикувана в списание eLife.

Учените изучиха невронните механизми в тази област, която е основа за пушенето и алкохолизма. Те са анализирали данните на 831 доброволци, като целта на изследването е пълното описание на анатомичната и функционалната структура на невронните връзки в главния мозък на човека. Получените резултати бяха сравнени с друг набор от данни, получи при изследването на 1176 души.

Оказа се, че при пушачите се наблюдават ниски функционални връзки в латералната орбитофронтална кора, свързана с импулсивното поведение. За алкохолиците пък са характерни високи функционални връзки в медиалната орбитофронтална кора, която е свързана със системата на възнаграждения.
- реклама -